Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IG.271.24.2020 - ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”

Data wydania 2020-12-23
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IG.271.24.2020 - ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”

Michałowo, dnia 23.12.2020r.

IG.271.24.2020                                                                                       

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

      Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. FASTER WASH Sp. z o.o., Szkolna 2F, 11-220 Górowo Iławieckie za cenę 149.298,23 zł brutto i uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  2. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko

ul. Skorupska 30/1 lok. 6, 15-048 Białystok

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

3.

FASTER WASH Sp. z o. o.

ul. Szkolna 2F, 11-220 Górowo Iławieckie

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

– 20 pkt

Liczba jednostek zapasowych

– 15 pkt

Termin płatności faktury

- 5 pkt

Razem

punkty

1.

VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko ul. Skorupska 30/1 lok. 6, 15-048 Białystok

49,02

20,00

15,00

5,00

89,02

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

57,99

20,00

15,00

5,00

97,99

3.

FASTER WASH Sp. z o. o.

ul. Szkolna 2F, 11-220 Górowo Iławieckie

60,00

20,00

15,00

5,00

100,00

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

/-/ Konrad Sikora

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-23

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-12-23