Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Sosnowej i Jaworowej w Michałowie”.

Data wydania 2017-09-05
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Sosnowej i Jaworowej w Michałowie”.
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Sosnowej i Jaworowej w Michałowie”.

IG.271.3.2017                                                                       

   Michałowo, dnia 05.09.2017r.

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Sosnowej i Jaworowej w Michałowie”.

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. TIBIA Sp. o.o., ul. Produkcyjna 102 lok 114, 15-680 Białystok.
  2. Oferta złożona przez TIBIA Sp. o.o., ul. Produkcyjna 102 lok 114, 15-680 Białystok uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 4 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Tibia Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102 lok. 114, 15-680 Białystok

2.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka

3.

INFRA INSTAL Sp. o.o. ul. Jagiellońska 39, 17-100 Bielsk Podlaski

4.

BARTERM Bartłomiej Lach, ul. Kolejowa 12 C, 15-701 Białystok

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

Tibia Sp. z o.o.,

ul. Produkcyjna 102 lok. 114

15-680 Białystok

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 29

17-200 Hajnówka

48,20

40,00

88,20

3.

INFRA INSTAL Sp. o.o.

ul. Jagiellońska 39

17-100 Bielsk Podlaski

55,23

40,00

95,23

4.

BARTERM Bartłomiej Lach

ul. Kolejowa 12 C

15-701 Białystok

Nie oceniano

– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

  1. W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę/wykluczono wykonawcę: BARTERM Bartłomiej Lach, ul. Kolejowa 12 C, 15-701 Białystok w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy odrzucił ofertę ponieważ oferent nie zgodził się na przedłużenie terminu związania z ofertą.
  2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  3. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-09-05