Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 374614- 2016 z dnia 28.12.2016r

Data wydania 2017-02-21
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 374614- 2016 z dnia 28.12.2016r

 

IG.271.7.2016                                                                                   Michałowo, 21.02.2017r.

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 374614- 2016 z dnia 28.12.2016r

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
  2.  Oferta złożona przez MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3.  W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, tj.:.

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka;

MPK PURE HOME, Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA" Sp. z o. o.

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

        3.

MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 

  1.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny – 60 pkt

Termin płatności faktury - 20 pkt

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – 20 pkt

Razem punkty

  1.   

Konsorcjum Firm:

RDF Sp. z o. o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka;

MPK PURE HOME

Sp. z o. o. Spółka

Komandytowa

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

Nie oceniano – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Przedsiębiorstwo

Usługowo - Asenizacyjne

„ASTWA" Sp. z o. o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

47,20

20,00

20,00

87,20

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

 

                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-02-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-02-22