Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2018-02-02
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie”.
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IG.271.4.2017

                                                                          Michałowo, dnia 02.02.2018r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Gminnego Zespołu Szkół na potrzeby Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy DARTOM Skup, Sawicki Sp.j. ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok za cenę 6.309.900 zł brutto.
  2. Oferta złożona przez wykonawcę: DARTOM Skup, Sawicki Sp.j. ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

DARTOM Skup, Sawicki Sp.j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

2.

REMONTDOM s.c., Marek Żukowski, Marek Grynczel

ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

3.

P.H.U. Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

DARTOM Skup, Sawicki Sp.j., ul. Ekologiczna 1,

15-673 Białystok

60,00

40,00

100,00

2.

REMONTDOM s.c., Marek Żukowski, Marek Grynczel

ul. Reymonta 1A,

15-717 Białystok

59,75

40,00

99,75

3.

P.H.U. Antoni Rutkowski,

ul. Sobolewska 4A,

15-560 Białystok

Nie oceniano

– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

  1. W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę/wykluczono wykonawcę: H.U. Antoni Rutkowski, ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy odrzucił ofertę ponieważ oferent nie zgodził się na przedłużenie terminu związania z ofertą.
  2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  3. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-02-02