ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2017-10-30
w sprawie Wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Michałowo, dn. 30.10.2017r.

IG.7031.76.2017.EW

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY: Wykonanie zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie”.

Gmina Michałowo informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym wykonania zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Michałowie, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

TIBIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102/114

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wszystkie spełniały wymogi formalne.

Oferta firmy TIBIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102/114, zawierała najniższą cenę 12.300,00zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-30