ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2017-08-30
w sprawie Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Michałowo, dn. 30.08.2017r.

IG.7031.69.2017.EW

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego”.

Gmina Michałowo informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1453B na terenie gruntów wsi Łuplanka Stara i Łuplanka Nowa wraz z budową zbiornika odparowującego, gm. Michałowo, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Pana Leona Filipowicza zam. Ul. Żabia 9/4, 15-448 Białystok

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wszystkie spełniały wymogi formalne.

Oferta Pana Leona Filipowicza zam. Ul. Żabia 9/4, 15-448 Białystok, zawierała najniższą cenę 40000,00zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2017-08-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-09-01