Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2017-07-12
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola.
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Michałowo, 12.07.2017r.

IG.271.2.2017

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola.

 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Kazimierz Samborski, Księżyno, ul. Południowa 11A, 16-001 Kleosin
  2. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski, Księżyno, ul. Południowa 11A, 16-001 Kleosin uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 6 ofert, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka

2.

Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C.

ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki

3.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski

Księżyno, ul. Południowa 11A, 16-001 Kleosin

4.

P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz, A.Turowski Sp. j.

ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok

5.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o., Sp. kom.

ul. Ks. Ściegiennego 2C, 17-300 Siemiatycze

6.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach

ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 29,

17-200 Hajnówka

Nie oceniano

– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

2.

Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C.

ul. Tadeusza Rejtana 8,

15-521 Zaścianki

57,32

40,00

97,32

3.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski

Księżyno, ul. Południowa 11A,

16-001 Kleosin

60,00

40,00

100,00

4.

P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz, A.Turowski Sp. j.

ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok

47,18

40,00

87,18

5.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o., Sp. kom.

ul. Ks. Ściegiennego 2C,

17-300 Siemiatycze

58,99

40,00

98,99

6.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach

ul. Armii Krajowej 35,

17-300 Siemiatycze

54,49

40,00

94,49

 

  1. W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę/wykluczono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka. Zamawiający w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy odrzucił ofertę ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę. Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  3. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-07-12