Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2017-05-18
w sprawie ,,Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” opublikowanej w BZP nr 44218- 2017 z dnia 15.03.2017r.
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

IG.271.1.2017                                                                          Michałowo, dnia 18.05.2017r.

„Do publicznej wiadomości”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy:

,,Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 44218- 2017 z dnia 15.03.2017r.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo.
  2. Oferta złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 ofert, tj.:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

NEXBUD Jacek Waśko, Kobylanka 8A, 16-050 Michałowo

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C., ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo

P.W. Izbiccy, Aneta Małgorzata Izbicka, ul. Milowa 24, 15-591 Białystok

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8A

16-050 Michałowo

48,47

40,00

88,47

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

36,83

40,00

76,83

Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk S.C.

ul. Tadeusza Rejtana 8

15-521 Zaścianki

38,41

40,00

78,41

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Michałowie  ul. Gródecka 42,

16-050 Michałowo

60,00

40,00

100,00

P.W. Izbiccy

Aneta Małgorzata Izbicka

ul. Milowa 24

15-591 Białystok

Nie oceniano

– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-05-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-05-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-05-22