Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2020-06-30
w sprawie przetargu nieograniczonego na: ,,Zarządzanie Gminną Biblioteką w Michałowie”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Michałowo, dnia 30.06.2020r.

IG.271.8.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zarządzanie Gminną Biblioteką w Michałowie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

 1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Fundacji Małej Ojczyzny, ul. Pl.11 Listopada 16, 16-050 Michałowo za cenę 215.000 zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 2. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, tj.:

  Nr

  oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  1.

  Fundacja Małej Ojczyzny, ul. Pl. 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo

 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

40 pkt

Roczny plan działania

45 pkt

Przeprowadzenie badań oczekiwań i satysfakcji

- 15 pkt.

Razem punkty

1.

Fundacja Małej Ojczyzny,

ul. Pl. 11 Listopada 16

16-050 Michałowo

40,00

45,00

15,00

100,00

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Pismo otrzymuje oferent.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-06-30

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-06-30