Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2020-06-01
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zarzadzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                Michałowo, dnia 01.06.2020r.

 IG.271.6.2020            

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zarzadzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie”.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Fundacji Małej Ojczyzny, ul. Pl.11 Listopada 16, 16-050 Michałowo za cenę 408.500 zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
  2. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Fundacja Małej Ojczyzny, ul. Pl. 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 40 pkt

Roczny plan działania

– 45 pkt

 

Przeprowadzenie badań  oczekiwań i satysfakcji

- 15 pkt.

Razem punkty

1.

Fundacja Małej Ojczyzny,

ul. Pl. 11 Listopada 16

16-050 Michałowo

40,00

45,00

15,00

100,00

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  2. Pismo otrzymuje oferent.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-06-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-02