Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2019-08-28
w sprawie Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Michałowo, dnia 28.08.2019r.

 

IG.271.7.2019                                                                             

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Podlaską Komunikacje Samochodową NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok  za cenę 289.843,20 zł brutto i uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

WAN-BUS Sławomir Wanowicz, Tylkowo 44, 12-130 Pasym

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Wykorzystanie autobusów zamawiającego

– 30 pkt

Doświadczenie

- 10 pkt

Razem

punkty

1.

WAN-BUS Sławomir Wanowicz, Tylkowo 44, 12-130 Pasym

55,23

30,00

10,00

95,23

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

60,00

30,00

10,00

100,00

 

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-08-28

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-28