ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2019-07-26
w sprawie zapytania ofertowego na „Wymianę i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 2 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 2”.
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                              Michałowo, dn. 26.07.2019r.

IG.7031.24.2019.BT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: zapytania ofertowego na „Wymianę i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 2 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 2”.

Gmina Michałowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: „Wymianę i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 2 mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 2”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„IGLOO” Sklep Wielobranżowy Marian Morawski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne.

Oferta „IGLOO” Sklepu Wielobranżowego Mariana Morawskiego, zawierała cenę 11 370,00 zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-07-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-07-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-07-26