ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2019-07-22
w sprawie Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodociągowej we wsi Mościska”
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Michałowo, dn. 22.07.2019r.

IG.7031.56.2019.EW

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej we wsi Mościska”.

Gmina Michałowo informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na: Budowa sieci wodociągowej we wsi Mościska, gm. Michałowo, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BK projekt Beata Kalinowska, 15-806 Białystok ul. Dziesięciny 3/58

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęło 2 oferty.

Wszystkie spełniały wymogi formalne.

Oferta BK projekt Beata Kalinowska, 15-806 Białystok ul. Dziesięciny 3/58, zawierała najniższą cenę 7450,00zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2019-07-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-07-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-07-22