ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2019-04-24
w sprawie zapytania ofertowego na „Wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bondary, gm. Michałowo”.
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Michałowo, dn. 24.04.2019r.

IG.7031.21.2019.BT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: zapytania ofertowego na „Wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bondary, gm. Michałowo”.

Gmina Michałowo informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bondary, gm. Michałowo”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo.

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne.

Oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, zawierała cenę 25.00,00 zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2019-04-24

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-04-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-04-24