ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data wydania 2019-03-11
w sprawie Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek, gm. Michałowo”.
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Michałowo, dn. 11.03.2019r.

IG.7031.13.2019.EW

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY: Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek, gm. Michałowo”.

Gmina Michałowo informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Projekty wod-kan Mariusz Murawski ul. Pogodna 29C m. 1,  15-365 Białystok

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęło 7 ofert.

Wszystkie spełniały wymogi formalne.

Oferta Projekty wod-kan Mariusz Murawski ul. Pogodna 29C m. 1,  15-365 Białystok, zawierała najniższą cenę 17.000,00zł brutto i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-03-12