Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2018-10-09
w sprawie przetargu nieograniczonego na: ,,Rewitalizację zabytkowego centrum Jałówki”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Michałowo, dnia 09.10.2018r.

IG.271.5.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rewitalizację zabytkowego centrum Jałówki”.

 

 

     Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,JAR-BUD” Jarosław Symko ul. Fabryczna 1/2, 16-050 Michałowo za cenę 671.873,55zł brutto.
  2. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,JAR-BUD” Jarosław Symko ul. Fabryczna 1/2, 16-050 Michałowo uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 3 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8a, 16-050 Michałowo

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,JAR-BUD” Jarosław Symko

ul. Fabryczna 1/2, 16-050 Michałowo

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA”

Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8a                          

16-050 Michałowo

53,71

40,00

93,71

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,JAR-BUD” Jarosław Symko

ul. Fabryczna 1/2

16-050 Michałowo

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

31,18

40,00

71,18

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-10

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-10