Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2018-10-05
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bachury i Bołtryki”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Michałowo, dnia 05.10.2018r.

 IG.271.4.2018                                                                            

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bachury i Bołtryki”.

 

     Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Budomost Sp. z o.o, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 402.535,63 zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
  2. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 1 oferta, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Budomost Sp. z o.o Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 0 pkt

zgodny z SIWZ

Razem punkty

1.

Budomost Sp. z o.o Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37,

15-522 Białystok

60,00

0,00

60,00

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  2. Pismo otrzymuje oferent.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-05

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-05