Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2018-07-09
w sprawie przetargu nieograniczonego na: ,,Żwirowanie dróg gminnych”.
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IG.271.2.2018                                                                                         

  Michałowo, dnia 09.07.2018r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Żwirowanie dróg gminnych”.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo, uprzejmie informuję, że:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. ,,Firma Kaczanowski” Jarosław Kaczanowski, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski.
  2. Oferta złożona przez ,,Firma Kaczanowski” Jarosław Kaczanowski, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.
  3. W niniejszym postępowaniu wpłynęło 2 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

,,Firma Kaczanowski” Jarosław Kaczanowski,

 ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski

2.

,,Firma Usługowa” Mariusz Przemysław Wasilewski

ul. Zachodnia 5 m14, 15-345 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

,,Firma Kaczanowski”

Jarosław Kaczanowski,

ul. Kilińskiego 18,

17-100 Bielsk Podlaski

60,00

40,00

100,00

2.

,,Firma Usługowa”

Mariusz Przemysław Wasilewski

ul. Zachodnia 5 m14,

15-345 Białystok

Nie oceniano

– wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

  1. W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę/wykluczono wykonawcę: ,,Firma Usługowa” Mariusz Przemysław Wasilewski, ul. Zachodnia 5 m14, w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę ponieważ oferent mimo wezwania nie uzupełnił oferty o kosztorys ofertowy.
  2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  3. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

/-/ Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-07-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-10