Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wydania 2018-06-13
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020”
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IG.271.1.2018                                                                                    Michałowo, 13.06.2018r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Michałowo uprzejmie informuję, że:

1. W niniejszym postępowaniu prowadzonego w pięciu częściach wpłynęło 5 ofert, tj.:

Nr części:

Nazwa części, nazwa i adres oferenta

1

Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci.

,,DZIKI” Krzysztof Wojciechowski, ul. Hieronimowska 3, 16-050 Michałowo

2

Dostawa i montaż placów zabaw dla dzieci.

NOVUM Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

3

Budowa wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Brak ofert

4

Dostawa i montaż tablic informacyjnych.

a)     KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

b)     Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół ,,CEZAS“ Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

5

Dostawa Hot Spota  i  Infokiosku wraz z oprogramowaniem.

SENSONICS Sp. z o.o. ul.Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

2. Za najkorzystniejsze uznano oferty Wykonawców tj.

  1. DZIKI Krzysztof Wojciechowski, ul. Hieronimowska 3, 16-050 Michałowo
  2. NOVUM Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
  3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół ,,CEZAS“ Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok
  4. SENSONICS Sp. z o.o. ul.Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

 

3. Oferty złożone przez oferentów uzyskały największą ilość punktów spośród ofert ważnych w danych częściach przetargu. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Nr

 części

Liczba pkt w kryterium ceny

– 60 pkt

Okres gwarancji

i rękojmi

– 40 pkt

Razem punkty

1.

Dziki Krzysztof Wojciechowski,

ul. Hieronimowska 3,                

16-050 Michałowo

1

60,00

40,00

100,00

2.

NOVUM Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1,

12-100 Szczytno

2

60,00

40,00

100,00

3.

KMK GROUP

ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

4

50,74

20,00

70,74

4.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół ,,CEZAS“ Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

4

60,00

40,00

100,00

5.

SENSONICS Sp. z o.o. ul.Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

5

60,00

0,00

60,00

4. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

5. Pismo otrzymują oferenci wg. rozdzielnika.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-13