ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data wydania 2016-12-27
w sprawie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”,
Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

IG.271.5.2016                                                                    

          Michałowo, dnia 27.12.2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 365162 - 2016 z dnia 13.12.2016r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22.12.2016r. firma MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok poinformowała o rezygnacji z postępowania przetargowego.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 400.000 zł brutto. Kolejna oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                            Burmistrz Michałowa

/-/Włodzimierz Konończuk

Otrzymuje:          

Konsorcjum Firm:

RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

MPK PURE HOME Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka    

Przedsiębiorstwo

Usługowo - Asenizacyjne

„ASTWA" Sp. z o. o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

                            

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2016-12-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-12-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-12-27