Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”,

Data wydania 2020-12-29
w sprawie przetargu na na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”,
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”,

                 Michałowo, dnia 29.12.2020r.

 

IG.271.26.2020                                                          

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”, opublikowanego w BZP nr 767096-N-2020 z dnia 15.12.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 23.12.2020 roku o godzinie 11:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęło pięć ofert. Zamawiający przeznaczył kwotę 252.000 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 269.989,88 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-29