Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021-2022”,

Data wydania 2020-12-08
w sprawie przetargu nieograniczonego na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021-2022”,
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na „Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021-2022”,

                                                                     Michałowo, dnia 08.12.2020r.

 

 

 IG.271.22.2020      

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021-2022”, opublikowanego w BZP nr 612377-N-2020 z dnia 19.11.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 30.11.2020 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęło jedenaście ofert. Zamawiający przeznaczył kwotę 552.000 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 560.880,00 zł.

W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę wykonawcy: FENIKS Sebastian Niewiadomski, ul. Tysiąclecia 6a/20, 86-320 Łasin. Zamawiający w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy odrzucił ofertę ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę: 288.261,60 zł brutto. Zamawiający pomimo wyjaśnień złożonych przez wykonawcę uznał ofertę jako ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-08

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-08