ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IG.271.9.2018

Data wydania 2019-03-27
w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IG.271.9.2018

Michałowo, 27.03.2019r.

IG.271.9.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

      Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 663588-N-2019 z dnia 20.12.2018r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

      Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych – postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

      W związku z wniesionym odwołaniem przez „Rzońca sp. z o.o.” z siedzibą w Łomży do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i wydaniem postanowienia, nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy z powodu upływu terminu związania z ofertami. Stwierdzono również niezgodność ogłoszenia z SIWZ. W związku z powyższym postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiające zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-04-01