Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - IG.271.11.2019

Data wydania 2019-12-13
w sprawie zamówienia publicznego: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo - 2020r."
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - IG.271.11.2019

Michałowo, dnia 13.12.2019r.

IG.271.11.2019

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

      Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.”, opublikowanego w BZP nr 628739-N-2019 z dnia 27.11.2019r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

      Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

      Dnia 06.12.2019 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta. Zamawiający przeznaczył kwotę 600.000 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 1.051.380 zł.

      Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-13

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-13