ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IG.271.1.2019

Data wydania 2019-03-25
w sprawie Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Jałówka
Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IG.271.1.2019

Michałowo, dnia 25.03.2019r.

IG.271.1.2019                                                                            

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

      Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę używanego średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Jałówka”, opublikowanego w BZP nr 524581-N-2019 z dnia 13.03.2019r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

      Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

      Dnia 22.03.2019 roku do godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Przed otwarciem zamawiający podał kwotę jaką może przeznaczyć na wykonanie zadania w wysokości 200.000zł brutto. Najniższa oferta z sumą 232.470,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-03-25