Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Data wydania 2020-07-13
w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Michałowo, dnia 13.07.2020r.

IG.271.9.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”, opublikowanego w BZP nr 553452-N-2020 z dnia 23.06.2020r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 09.07.2020 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły cztery oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 3.500.000 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 4.243.500 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-13

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-07-13

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-07-13