Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Data wydania 2019-08-27
w sprawie Remont drogi we wsi Nowa Wola
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

 

 

 Michałowo, dnia 27.08.2019r.

IG.271.6.2019                                                                             

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont drogi we wsi Nowa Wola”, opublikowanego w BZP nr 584719-N-2019 z dnia 09.08.2019r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 26.08.2019 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 600.000,00 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 961.934,70 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-08-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-28