Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Data wydania 2019-07-18
w sprawie Remont drogi we wsi Nowa Wola
Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

IG.271.4.2019                                                                      

       Michałowo, dnia 18.07.2019r.

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont drogi we wsi Nowa Wola”, opublikowanego w BZP nr 565434-N-2019 z dnia 26.06.2019r.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką

zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 15.07.2019 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęło sześć ofert. Zamawiający przeznaczył kwotę 600.000,00 zł brutto, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 812.763,93 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-07-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-07-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-07-18