Wynik przetargu zamówienia na Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” – dotyczy części 2.

Data wydania 2019-10-16
w sprawie zamówienia na Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” – dotyczy części 2.
Tytuł Wynik przetargu zamówienia na Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” – dotyczy części 2.

 

Michałowo, dnia 16.10.2019 r.

Gmina Michałowo

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 11

„Do publicznej wiadomości”

IG.271.8.2019

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację  oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” – dotyczy części 2.

Gmina Michałowo (dalej "Zamawiający"), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843)(zwanej dalej ustawą Pzp), uprzejmie informuje, że w części 2 przedmiotowego postępowania:

1.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 27. Oferta złożona przez Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 27  jest ofertą ważną i uzyskała największą łączną ilość punktów w kryterium: „Cena” i „Okres gwarancji”.

2.  W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, tj.:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz, 16-050 Michałowo,

ul. Białostocka 27

 

3.   Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

 

pkt – waga 60

Okres gwarancji

 

Pkt – waga 40

Łączna liczba pkt

1.

Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz,

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 27

4.305.000,00

60,00

60 m-cy

40 pkt

100,00

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

                                  

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-10-16

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-10-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-10-16