POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA przetargowego na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”

Data wydania 2020-12-22
w sprawie ,,Dostawy energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA przetargowego na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”

IG.271.23.2020

 

                                                                                                            Michałowo, 22.12.2020r.

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.” opublikowanego w BZP nr 761541-N-2020 z dnia 03.12.2020r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę 977.033,59zł brutto. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryteriów ceny.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

2.

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 100 %

pkt

1.

ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

83,38

2.

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów

100,00

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-22