POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.9.2019 - ,,Remont drogi we wsi Kobylanka”

Data wydania 2019-11-25
w sprawie ,,Przebudowę dróg gminnych we wsiach Kobylanka, Bieńdziuga- Supruny – Koleśno na terenie Gminy Michałowo” – część 1 zamówienia "Remont drogi we wsi Kobylanka"
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.9.2019

Michałowo, dnia 25.11.2019r.

IG.271.9.2019

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Przebudowę dróg gminnych we wsiach Kobylanka, Bieńdziuga- Supruny – Koleśno na terenie Gminy Michałowo” – część 1 zamówienia, opublikowanego w BZP nr 610304-N-2019 z dnia 15.11.2019r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na część 1: ,,Remont drogi we wsi Kobylanka” przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok za cenę 997.561,98 zł brutto, z terminem gwarancji 60 miesięcy. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu gwarancji.

  1. W niniejszym postępowaniu (dot. części 1) wpłynęły 4 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

2.

B.K. TRANS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ S.J.

Hryniewicze 66, 15-378 Białystok

3.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres gwarancji

 i rękojmi

40% pkt

Razem punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic

 i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

60,00

40,00

100,00

2.

B.K. TRANS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ S.J.

Hryniewicze 66, 15-378 Białystok

41,20

40,00

81,20

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

47,12

40,00

87,12

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183,

17-100 Bielsk Podlaski

48,58

40,00

88,58

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-11-26

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-11-26