POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.8.2018

Data wydania 2018-12-19
w sprawie przetargu na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.8.2018

Michałowo, 19.12.2018r.

IG.271.8.2018

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

     W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 658117-N-2018 z dnia 06.12.2018r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok za cenę 891.648,00 zł brutto.

     Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryterium.

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny – 60 pkt

Termin płatności faktury

- 20 pkt

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – 20 pkt

Razem punkty

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne

,,ASTWA” Sp z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

45,69

20,00

20,00

85,69

2.

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

60,00

20,00

10,00

90,00

 

     Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-12-19

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-12-19

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-12-19