POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA IG.271.19.2020

Data wydania 2020-11-19
w sprawie przetargu na: „Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA IG.271.19.2020

                                                                                                       

IG.271.19.2020

Michałowo, dnia 19.11.2020r.

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na: Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” – opublikowanego w BZP nr 596062-N-2020 z dnia 12.10.2020r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma ,,BARTOSZ” Sp. j. ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok za cenę 4.175.235,00 brutto z gwarancją 5 lat. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu gwarancji.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

AQUA-SOFT S.C., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

2.

Firma ,,BARTOSZ” Sp. j., ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 60 pkt

Okres gwarancji   40 pkt

Razem punktacja

1.

AQUA-SOFT S.C.

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

59,90

40,00

99,90

2.

Firma ,,BARTOSZ” Sp. j.

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

60,00

40,00

100,00

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowo

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-11-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-11-19