POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.14.2019

Data wydania 2019-12-31
w sprawie zamówienia publicznego: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo - 2020r."
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.14.2019

Michałowo, 31.12.2019r.

IG.271.14.2019

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.” opublikowanego w BZP nr 636605-N-2019 z dnia 16.12.2019r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MPO Sp. z o .o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok  za cenę 669.438,00 zł brutto, z terminem płatności faktury 30 dni. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryteriów ceny i terminu płatności faktury.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

2.

MPO Sp. z o .o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres płatności faktury 40% pkt

Razem punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4,

15-102 Białystok

51,33

18,66

69,99

2.

MPO Sp. z o .o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok 

60,00

40,00

100,00

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Zastępca Burmistrza Michałowa

/-/ Konrad Sikora

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-31

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-31

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-31