POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.13.2019

Data wydania 2019-12-18
w sprawie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2020"
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.13.2019

Michałowo, dnia 18.12.2019r.

IG.271.13.2019

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2020” – opublikowanego w BZP nr 633324-N-2019 z dnia 06.12.2019r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ,,LIMPIAR” Elżbieta Leszczuk, Szymki 87,                   16-050 Michałowo za cenę 240.000,00 zł brutto, z terminem płatności faktury 21 dni. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu płatności faktury.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

BoAAbi LTD 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX Wielka Brytania

2.

LIMPIAR Elżbieta Leszczuk, Szymki 87, 16-050 Michałowo

3.

Konsorcjum firm: STEKOP S.A. ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa (lider)

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o., Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz (uczestnik)

4.

P.H.-U. ANTRAX Anna Giba, ul. Kujawska 58, 15-548 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres płatności faktury 40% pkt

Razem punktacja

1.

BoAAbi LTD

27 Old Gloucester Street, London

WC1N 3AX Wielka Brytania

12,87

40,00

52,87

2.

LIMPIAR Elżbieta Leszczuk

Szymki 87, 16-050 Michałowo

60,00

28,00

88,00

3.

Konsorcjum firm:

STEKOP S.A. ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa (lider)

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.

Kol. Porosły 52

16-070 Choroszcz (uczestnik)

26,30

40,00

66,30

4.

P.H.-U. ANTRAX Anna Giba

ul. Kujawska 58

15-548 Białystok

29,04

28,00

57,04

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-18