POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.10.2019

Data wydania 2019-12-09
w sprawie przetargu na: "Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola"
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - IG.271.10.2019

Michałowo, dnia 09.12.2019r.

IG.271.10.2019

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Przebudowę drogi we wsi Nowa Wola” – opublikowanego w BZP nr 618466-N-2019 z dnia 05.11.2019r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Budomost Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę 494.920,65zł brutto, z terminem gwarancji 60 miesięcy. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu gwarancji.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Oddział infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

2.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

3.

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres gwarancji

 i rękojmi

40% pkt

Razem punktacja

1.

UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku

 ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

41,92

40,00

81,92

2.

STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

27,88

40,00

67,88

3.

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki,

 ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

60,00

40,00

100

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-09

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-09