Powiadomienie o wyniku postępowania

Data wydania 2018-10-22
w sprawie PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO „Rewitalizacji zabytkowego centrum Jałówki.”
Tytuł Powiadomienie o wyniku postępowania

Michałowo, dnia 22.10.2018r.

IG.7031.88.2018.RK

 

Powiadomienie o wyniku postępowania

w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2018r.

 

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

„Rewitalizacji zabytkowego centrum Jałówki.”

 

            Dotyczy operacji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz użyteczności publicznej. Umowa o przyznanie pomocy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0165/17-00 z dnia 04.09.2018r.

            W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2018r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”, Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIAL-INWEST Walerian Buczyński, Białystok, za cenę 11.890,00 zł brutto.

            Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów (100pkt) przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Zestawienie ofert:

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto zł

Ocena ofert

pkt.

1.

BIAL-INWEST Walerian Buczyński, Białystok

11.890,00

100,00

2.

KOBIN Sebastian Burnos, Białystok

15.990,00

74,36

3.

ATM Krzysztof Mikłaszewicz – usługi budowlane, Białystok

26.076,00

45,60

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-22

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-23