POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Data wydania 2020-07-20
w sprawie Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

IG.271.10.2020                                                                             Michałowo, dnia 20.07.2020r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024” opublikowanego w BZP nr 556341-N-2020 z dnia 30.06.2020r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,JAR-BUD” Jarosław Symko, ul. Fabryczna 1/2, 16-050 Michałowo za cenę  345.177,36zł brutto, z gwarancją 3 lat. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu gwarancji.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

Firma Kaczanowski, Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PIKAR s.c.

ul. Jarzębinowa 2A lok.1, 15-793 Białystok

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,JAR-BUD” Jarosław Symko

ul. Fabryczna 1/2, 16-050 Michałowo

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres gwarancji   40% pkt

Razem punktacja

1.

Firma Kaczanowski Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18 17-100 Bielsk Podlaski

58,56

40,00

98,56

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PIKAR s.c.

ul. Jarzębinowa 2A lok.1, 15-793 Białystok

39,59

40,00

79,59

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

,,JAR-BUD” Jarosław Symko

ul. Fabryczna 1/2 16-050 Michałowo

60,00

40,00

100,00

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-20