POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Data wydania 2020-05-12
w sprawie w zawiązku z postępowaniem przetargowym na ,,Budowę drogi dojazdowej przy ulicy Białostockiej w Michałowie”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.4.2020                                                                                       

  Michałowo, dnia 12.05.2020r.

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Budowę drogi dojazdowej przy ulicy Białostockiej w Michałowie” – opublikowanego w BZP nr 531825-N-2020 z dnia 16.04.2020r.,  Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła konsorcjum firm: BRUKTON Piotr Jaromski, ul. Skrajna 7 lok. 13, 15-663 Białystok (lider konsorcjum), BRUKTON Sp. o.o., ul. Sowlańska 3B lok. 52, 15-560 Białystok (partner konsorcjum) za cenę 133.070,01 zł brutto, z gwarancją 5 lat. Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny i terminu gwarancji.

  1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 8 ofert, tj.:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres oferenta

1.

ZRB KAROL  K. Rutkowski, M. Charkiewicz Sp. j.ul. Produkcyjna 92 A, 15-680 Białystok

2.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

3.

NEXBUD Jacek Waśko, Kobylanka 8A 16-050 Michałowo

4.

EKSPERT Izabela Harasimczuk, Ruszczany 30, 16-070 Choroszcz

5.

FIRMA DROGOWA Gryko Marcin, ul. Przemysłowa 15, 15-528 Sowlany

6.

ABW Superbruk Sp. z o.o., Hryniewicze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

7.

Konsorcjum firm:

BRUKTON Piotr Jaromski, ul. Skrajna 7 lok. 13, 15-663 Białystok (lider konsorcjum)

BRUKTON Sp. o.o., ul. Sowlańska 3B lok. 52, 15-560 Białystok (partner konsorcjum)

8.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie,  ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena 60 %

pkt

Okres gwarancji  rękojmi 40% pkt

Razem punktacja

1.

ZRB KAROL  K. Rutkowski, M. Charkiewicz Sp. j.ul. Produkcyjna 92 A, 15-680 Białystok

48,20

40,00

88,20

2.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

43,10

40,00

83,10

3.

NEXBUD Jacek Waśko, Kobylanka 8A

16-050 Michałowo

51,92

40,00

91,92

4.

EKSPERT Izabela Harasimczuk, Ruszczany 30, 16-070 Choroszcz

48,10

40,00

88,10

5.

FIRMA DROGOWA Gryko Marcin,

ul. Przemysłowa 15, 15-528 Sowlany

55,99

40,00

95,99

6.

ABW Superbruk Sp. z o.o., Hryniewicze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

53,22

40,00

93,22

7.

Konsorcjum firm:

BRUKTON Piotr Jaromski, ul. Skrajna 7 lok. 13, 15-663 Białystok (lider konsorcjum)

BRUKTON Sp. o.o., ul. Sowlańska 3B lok. 52, 15-560 Białystok (partner konsorcjum)

60,00

40,00

100,00

8.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie,  ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo

55,10

40,00

95,10

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.
  2. Pismo otrzymują oferenci.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-05-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-12