POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

w sprawie postępowania przetargowego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.6.2017                                                          

               Michałowo, 27.12.2017r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 624649-N-2017 z dnia 30.11.2017r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok za cenę 704.505,60 zł brutto.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą sumę punktów przyznanych na podstawie przyjętych kryterium.

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny – 60 pkt

Termin płatności faktury

- 20 pkt

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – 20 pkt

Razem punkty

1.

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

60,00

20,00

10,00

90,00

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana  na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-27