Informacja z otwarcia ofert na: Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”.

Data wydania 2020-12-16
w sprawie Dostawy energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”.
Tytuł Informacja z otwarcia ofert na: Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”.

                                                            Michałowo, dnia 16.12.2020r.

 

 IG.271.23.2020                   

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 16 grudnia 2020r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego – 2021r.”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 985.420,23 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa

brutto w zł

 

1.

ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1.171.786,40

2.

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów

977.033,59

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-16

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-16