Informacja z otwarcia ofert - IG.271.12.2019

Data wydania 2019-12-10
w sprawie przetargu na: "Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2020"
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.12.2019

Michałowo, dnia 10.12.2019r.

IG.271.12.2019

 

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2020”.

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 813.733,11 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto

w zł

 

1.

PGE Obrót S.A. ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Białymstoku

ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok

783.097,78

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-10

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-11