Informacja z otwarcia ofert - IG.271.11.2019

Data wydania 2019-12-06
w sprawie zamówienia publicznego: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo - 2020r."
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.11.2019

Michałowo, 06.12.2019r.

IG.271.11.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą", informuję, iż w dniu 06 grudnia 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo - 2020r.”.

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600.000 zł.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła 1 oferta.

 

Lp.

Oferent

Cena

ofertowa

brutto w zł

Cena jednostkowa brutto za 1Mg w zł

Warunki płatności

1.

MPO Sp. z o. o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

1.051.380,00

700,92

30  dni     

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-06

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-09