Informacja z otwarcia ofert - IG.271.2.2019

Data wydania 2019-04-15
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.2.2019

Michałowo, dnia 15.04.2019r.

IG.271.2.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”.

      Przed otwarciem zamawiający podał kwotę jaką może przeznaczyć na wykonanie w wysokości 347.760 zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta.

 

LP.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Warunki gwarancji

1.

SUNGRANT Sp. z o.o.

ul. Ciesielska 2/23

15-542 Białystok

369.558,72

a) na wykonane roboty budowlano montażowe - 7 lat

b) na kolektory słoneczne - 12 lat

c) na pozostały osprzęt - 8 lat

d) na sterowniki i automatykę kontrolną - 5 lat

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-04-15

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-04-15