INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30 kwietnia 2020 roku

Data wydania 2020-04-30
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Tytuł INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30 kwietnia 2020 roku

INFORMACJA

         o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30 kwietnia 2020 roku na sprzedaż:

 

  1. Działka w obrębie 26 Leonowicze nr 95 o pow. 0,5645 ha, KW BI1B/00103825/9

Teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest w ½ pod tereny zabudowy zagrodowej i w ½ pod tereny rolne. Działka w kształcie prostokąta, położona we wsi Leonowicze. Działka niezabudowana obiektami kubaturowymi, teren płaski, od strony drogi wiejskiej widnieją fragmenty drewnianego ogrodzenia, w strefie oddziaływania energii elektrycznej i wodociągowej.

Cena wywoławcza: 31 020,00 zł (zwolnienie z podatku VAT), wadium: 2 000,00 zł.

      Przetarg na ww. nieruchomość nie został rozstrzygnięty z powodu braku wpłaty wadium.

 

  1. Działka w obrębie 6 Bondary nr 22/58 o 0,1226 ha, KW BI1B/00061726/8

Teren nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowany, porośnięty samosiewami drzewostanu mieszanego, głównie sosny, przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej, dla których dopuszcza się także realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pensjonatowej usług hotelarskich niekolizyjnych z funkcją podstawową obiektów i urządzeń towarzyszących, budynków tymczasowych o funkcji wyłącznie letniskowej spełniających wymogi sanitarne i estetyczne o okresie użytkowania do lat 6-ciu. Dostępność komunikacyjna średnia drogą o nawierzchni gruntowej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociągowej.

Cena wywoławcza: 32 760,00 zł netto (plus należny podatek VAT), wadium: 2 500,00 zł, wpłynęły    3 wadia.

Na nabywcę ww. nieruchomości ustalono:

Krzysztofa i Agnieszkę Korzenieckich zam. Juchnowiec Kościelny, cena osiągnięta w przetargu: 51 660,00 zł brutto.

 

  1. Działka w obrębie 32 Nowa Wola nr 258/3 o 0,2102 ha, KW BI1B/00063198/1

   Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie wsi Nowa Wola, poza zabudową zagrodową, przy granicy z drogą zakrzaczona, w otoczeniu gruntów rolnych, dostępność komunikacyjna drogą o nawierzchni gruntowej. Działka poza strefą oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

       Cena wywoławcza: 6 684,00 (zwolnienie z podatku VAT), wadium: 500,00 zł, wpłynęły dwa wadia.

Na nabywcę ww. nieruchomości ustalono:

               Leszka i Eugenię Świerżewskich zam. Nowa Wola, cena osiągnięta w przetargu: 6 818,00 zł brutto.

 

 

  1. Działka w obrębie 25 Kuryły nr 178 o 0,18 ha, KW BI1B/00158922/9

 Nieruchomość gruntowa o kształcie wydłużonego prostokąta, niezabudowana, położona w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej energii elektrycznej. Stanowi grunt w części podmokły i porośnięty samosiewami olchy, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne.

Cena wywoławcza: 3 200,00 (zwolnienie z podatku VAT), wadium: 200,00 zł, wpłynęło 5 wadium.

Na nabywcę ww. nieruchomości ustalono:

               Irenę Chrzanowską zam. Kuryły, cena osiągnięta w przetargu: 51 000,00 zł brutto.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Przewodnicząca komisji

                                              

                                                                                                              Elżbieta Rosińska

 

 Michałowo, 30.04.2020r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-11