Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2015-12-16 dotyczący ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”,

Data wydania 2015-12-16
w sprawie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”,
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

IG.271.4.2015                                                                  

       Michałowo, dnia 16.12.2015r.

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”, opublikowanym w BZP nr 178971 - 2015 z dnia 04.12.2015r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, za cenę 374.544,00 zł brutto oraz z 30 dniowym terminem płatności faktury.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, odrzuca się oraz wyklucza ofertę konsorcjum firm: RDF Sp z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka i MPK PURE HOME Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka. Stwierdzono, iż w formularzu ofertowym nie określono terminu płatności faktury. Na dwóch dokumentach (poświadczenia wykonania prac) brakuje podpisów stwierdzających zgodność z oryginałem.  W związku z powyższym oferta ta jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie zawiera wszystkich elementów przedmiotu zamówienia koniecznych do oceny oferty.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo”

 

Lp.

Firma

Cena oferenta

brutto zł

Termin płatności faktury

w dniach

Liczba punktów w kryterium cena  98%

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury

2%

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. zo.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

383.616,00

30

95,7

2

97,7

2.

MPO Sp.  z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

374.544,00

30

98

2

100

3.

Konsorcjum firm:

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

579.545,28

brak

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-16