Informacja "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO " z dnia 2014-12-30 dotyczący Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I

Data wydania 2014-12-30
w sprawie Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I
Tytuł OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

IG.271.17.2014                                                                 

         Michałowo, dnia 30.12.2014r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

W związku z postępowaniem przetargowym na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I” opublikowanym w BZP nr 218477 - 2014 z dnia 16.10.2014r. Burmistrz Michałowa informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu  stwierdzono, iż Zamawiający błędnie określił warunki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia i we wzorze umowy oraz stwierdził błędy w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-12-30