Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-09-26 dotyczący przetarg na ,,Budowę boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”

Data wydania 2014-09-26
w sprawie przetarg na ,,Budowę boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.12.2014                                                                          

Michałowo, dnia 26.09.2014r.

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Budowę boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 185025 - 2014 z dnia 29.08.2014r., Burmistrz Michałowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: F.H.U. JUTRZENKA, Janina Gidzińska, ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo, za cenę  519.016,29 zł brutto.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2,4 ustawy prawo zamówień publicznych, odrzuca się oraz wyklucza się ofertę: Zakładu Murarskiego Sp. j.Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel – Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka. W kosztorysie ofertowym stwierdzono brak poszczególnych działów przedmiaru robót t.j. sieć nawadniająca – roboty ziemne, roboty instalacyjne – zraszacze, sieć hydrantowa – roboty ziemne, roboty instalacyjne – hydranty.  W związku z powyższym oferta ta jest nie zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie zawiera wszystkich wycenionych elementów przedmiotu zamówienia.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zadania:

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie.

 

 

Lp.

 

Firma

Cena oferenta

brutto zł

Liczba punktów w kryterium cena  

1.

 Konsorcjum firm:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew

,,Beata”

ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno

Zakład Budownictwa Klasycznego

i Sportowego ,,CHOJNACCY”

Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica

644.896,56

80,48

2.

ABIES Kuczyńscy S.C.

Miecze 26, 19-206 Rajgród

597.416,61

86,88

3.

Konsorcjum firm:

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8a, 16-050 Michałowo

DU-ALL Zakład Remontowo – Budowlany

Wojciech Luszewski

ul. Polna 14, 16-050 Michałowo

696.737,62

74,49

4.

F.H.U. JUTRZENKA

Janina Gidzińska

ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo

519.016,29

100,00

5.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych

i Budowlanych ,,MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

810.731,62

64,02

6.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

HYDROS Sp j.

Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza

ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok

560.000,00

92,68

7.

Zakład Murarski Sp. j.Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel – Rowińska

ul. Słoneczna 9

16-200 Dąbrowa Białostocka

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona.

 

8.

DROPSERVICE Sp. j.

Dariusz Dospiał, Piotr Wypychowski

ul. Szymczaka 1/29,01-227 Warszawa

575.730,81

90,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-26