Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-09-09 dotyczący Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.” IG.271.11.2014

Data wydania 2014-09-09
w sprawie Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.” IG.271.11.2014
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

IG.271.11.2014                                                                          Michałowo, dnia 09.09.2014r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Rewitalizacja obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w  Michałowie.”  opublikowanego w BZP nr 279032-2014 z dnia 21.08.2014r. Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Konsorcjum firm: DU-ALL Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Luszewski (lider konsorcjum), 16-050 Michałowo, ul. Polna 14; NEXBUD Jacek Waśko (uczestnik konsorcjum) 16-050 Michałowo, Kobylanka 8a, za cenę brutto 2 282 520,02 zł.

Złożona oferta uznana za najkorzystniejszą, uzyskała spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA”, Leon Stankiewicz

15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

2.480.206,54

92,0

92,0

2.

Konsorcjum firm: DU-ALL Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Luszewski (lider konsorcjum), 16-050 Michałowo, ul. Polna 14; NEXBUD Jacek Waśko (uczestnik konsorcjum) 16-050 Michałowo, Kobylanka 8a

2.282.520,02

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-09