Informacja "POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-06-20 dotyczący ,,Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka”

Data wydania 2014-06-20
w sprawie ,,Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka”
Tytuł POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

IG.271.6.2014                                                                          

    Michałowo, dnia 20.06.2014r.

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,Budowa infrastruktury nad Zalewem Siemianówka” opublikowanego w BZP nr 160728 - 2014 z dnia 13.05.2014r.    Burmistrz Michałowa informuje,  iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Zadanie A: „Budowa hangaru na łodzie i ,,slipu” do wodowania łódek i innego rekreacyjnego sprzętu  pływającego” firma  DU-ALL Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Luszewski, 16-050 Michałowo, ul. Polna 14, za cenę brutto 279.266,05 zł.

Zadanie B: „Budowa ciągów pieszych, parkingów, placów i innych miejsc utwardzonych, urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, zbiornika szczelnego, instalacji elektrycznych zalicznikowych – doziemna NN oraz oświetlenia terenu, rozbiórka fragmentów instalacji elektrycznych zalicznikowych, napowietrznych i doziemnych NN wraz z latarniami” – firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Gródecka 42 za cenę brutto 713.604,97 zł.

Złożone oferty uznane za najkorzystniejsze, uzyskały spośród złożonych ofert największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wszystkim uczestniczącym w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

 

  1. Zadanie A: „Budowa hangaru na łodzie i ,,slipu” do wodowania łódek i innego rekreacyjnego sprzętu  pływającego”

 

 

 

Lp.

 

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

INWEST-BIAL

OBSŁUGA INWESTYCJI SP.Z O.O.

15-157 Białystok, ul. Przytulna 18

 

279 546,34

 

99,9

 

99,9

2.

DU-ALL

Zakład Remontowo Budowlany

Wojciech Luszewski

16-050 Michałowo, ul. Polna 14

 

279 266,05

 

100

 

100

 

 

  1. Zadanie B: „Budowa ciągów pieszych, parkingów, placów i innych miejsc utwardzonych, urządzeń infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, zbiornika szczelnego, instalacji elektrycznych zalicznikowych – doziemna NN oraz oświetlenia terenu, rozbiórka fragmentów instalacji elektrycznych zalicznikowych, napowietrznych i doziemnych NN wraz z latarniami”.

 

 

 

Lp.

 

Firma

Cena ofertowa brutto w zł

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

B.J. „BUD” s.c.

ROBOTY DROGOWE,

BUDOWLANE I INSTALACYJNE

Barbara Gierejkiewicz-Bonifatiuk

Jerzy Gierejkiewicz

15-546 Białystok, ul. Zaściańska 119

 

790 760,59

 

90

 

90

2.

SOLIDMAT Mateusz Rogucki

16-060 Zabłudów, ul. Św. Rocha 34

991 637,07

72

 

72

 

3.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

w Michałowie

16-050 Michałowo

Ul. Gródecka 42

 

713 604,97

 

100

 

100

4.

TFK ROADS.

Jacek Timofiejuk

Ul. Obr. Westerplatte 42

17-300 Siemiatycze

 

737 517,79

 

97

 

97

5.

DU-ALL

Zakład Remontowo Budowlany

Wojciech Luszewski

16-050 Michałowo, ul. Polna 14

 

719 587,98

 

99

 

99

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-07